Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: KDABUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-07-06 1.4967 BUSD 308,544.4600 1.4890 BUSD 1.4650 BUSD 1.4810 BUSD 1.5140 BUSD
2022-07-05 1.5059 BUSD 1,227,142.2300 1.5420 BUSD 1.4540 BUSD 1.4700 BUSD 1.4900 BUSD
2022-07-04 1.5089 BUSD 787,414.1900 1.4810 BUSD 1.4510 BUSD 1.4610 BUSD 1.5420 BUSD
2022-07-03 1.4661 BUSD 818,786.5900 1.4790 BUSD 1.4290 BUSD 1.4410 BUSD 1.4830 BUSD
2022-07-02 1.4797 BUSD 586,714.6800 1.4990 BUSD 1.4520 BUSD 1.4730 BUSD 1.4900 BUSD
2022-07-01 1.5323 BUSD 903,316.8100 1.5340 BUSD 1.4990 BUSD 1.5150 BUSD 1.5150 BUSD
2022-06-30 1.5158 BUSD 1,124,122.0900 1.5550 BUSD 1.4760 BUSD 1.4970 BUSD 1.5020 BUSD
2022-06-29 1.5755 BUSD 897,037.6800 1.6010 BUSD 1.5400 BUSD 1.5600 BUSD 1.5520 BUSD
2022-06-28 1.6430 BUSD 810,928.2800 1.6570 BUSD 1.5940 BUSD 1.6140 BUSD 1.6030 BUSD
2022-06-27 1.6752 BUSD 888,415.1500 1.6670 BUSD 1.6140 BUSD 1.6460 BUSD 1.6570 BUSD
2022-06-26 1.7732 BUSD 1,260,863.3100 1.7670 BUSD 1.6570 BUSD 1.7080 BUSD 1.7050 BUSD
2022-06-25 1.7576 BUSD 920,069.3500 1.7560 BUSD 1.7180 BUSD 1.7360 BUSD 1.7580 BUSD
2022-06-24 1.7360 BUSD 1,517,414.0000 1.7020 BUSD 1.6800 BUSD 1.7130 BUSD 1.7770 BUSD
2022-06-23 1.6882 BUSD 1,504,065.1300 1.6350 BUSD 1.6160 BUSD 1.6630 BUSD 1.7140 BUSD
2022-06-22 1.6705 BUSD 1,492,391.9800 1.6800 BUSD 1.6200 BUSD 1.6410 BUSD 1.6340 BUSD
2022-06-21 1.7672 BUSD 1,938,365.0200 1.7160 BUSD 1.6680 BUSD 1.7260 BUSD 1.7260 BUSD
2022-06-20 1.7059 BUSD 1,984,318.3000 1.6600 BUSD 1.5910 BUSD 1.6430 BUSD 1.7170 BUSD
2022-06-19 1.6437 BUSD 1,575,544.8100 1.6280 BUSD 1.5650 BUSD 1.5910 BUSD 1.6490 BUSD
2022-06-18 1.6186 BUSD 2,124,387.7700 1.7210 BUSD 1.5160 BUSD 1.5650 BUSD 1.6370 BUSD
2022-06-17 1.6903 BUSD 872,483.9700 1.6370 BUSD 1.6240 BUSD 1.6720 BUSD 1.7130 BUSD
2022-06-16 1.6894 BUSD 1,780,559.2000 1.8260 BUSD 1.6020 BUSD 1.6580 BUSD 1.6440 BUSD
2022-06-15 1.6368 BUSD 2,591,845.5800 1.5780 BUSD 1.4990 BUSD 1.5420 BUSD 1.8280 BUSD
2022-06-14 1.6173 BUSD 2,551,980.4800 1.4980 BUSD 1.4580 BUSD 1.5370 BUSD 1.5760 BUSD
2022-06-13 1.4735 BUSD 2,551,609.9100 1.4900 BUSD 1.3390 BUSD 1.4210 BUSD 1.4120 BUSD
2022-06-12 1.5872 BUSD 1,333,997.6500 1.6700 BUSD 1.5000 BUSD 1.5450 BUSD 1.5040 BUSD
2022-06-11 1.7134 BUSD 929,973.0200 1.7470 BUSD 1.6250 BUSD 1.6740 BUSD 1.6590 BUSD
2022-06-10 1.8126 BUSD 1,130,286.1100 1.8940 BUSD 1.7060 BUSD 1.7550 BUSD 1.7490 BUSD
2022-06-09 1.9294 BUSD 546,525.0300 1.9210 BUSD 1.8800 BUSD 1.9060 BUSD 1.8880 BUSD
2022-06-08 1.9517 BUSD 793,584.1900 1.9470 BUSD 1.9090 BUSD 1.9340 BUSD 1.9200 BUSD
2022-06-07 1.9641 BUSD 1,081,624.2000 2.0440 BUSD 1.8760 BUSD 1.9220 BUSD 1.9640 BUSD
2022-06-06 2.0738 BUSD 839,002.5100 1.9950 BUSD 1.9910 BUSD 2.0410 BUSD 2.0360 BUSD
2022-06-05 1.9979 BUSD 879,811.7500 2.0280 BUSD 1.9140 BUSD 1.9390 BUSD 1.9940 BUSD
2022-06-04 1.9276 BUSD 743,676.7100 1.9590 BUSD 1.8500 BUSD 1.9080 BUSD 1.9770 BUSD
2022-06-03 2.0296 BUSD 688,263.4200 2.1400 BUSD 1.9310 BUSD 1.9530 BUSD 1.9490 BUSD
2022-06-02 2.0557 BUSD 684,116.3500 2.0440 BUSD 1.9740 BUSD 2.0070 BUSD 2.1530 BUSD
2022-06-01 2.1039 BUSD 1,045,934.4700 2.2240 BUSD 1.9730 BUSD 2.0420 BUSD 2.0410 BUSD
2022-05-31 2.2568 BUSD 1,404,152.8900 2.3040 BUSD 2.1450 BUSD 2.2120 BUSD 2.2410 BUSD
2022-05-30 2.2574 BUSD 1,850,316.5500 2.1190 BUSD 2.0970 BUSD 2.1260 BUSD 2.3370 BUSD
2022-05-29 2.1042 BUSD 743,639.3200 2.0690 BUSD 2.0000 BUSD 2.0370 BUSD 2.1350 BUSD
2022-05-28 2.0553 BUSD 730,912.7700 2.0010 BUSD 1.9910 BUSD 2.0180 BUSD 2.0780 BUSD
2022-05-27 2.0656 BUSD 1,562,243.9200 2.1100 BUSD 1.9790 BUSD 2.0290 BUSD 2.0170 BUSD
2022-05-26 2.1481 BUSD 2,206,708.1900 2.2600 BUSD 1.9820 BUSD 2.1000 BUSD 2.1300 BUSD
2022-05-25 2.2983 BUSD 1,224,816.0800 2.3890 BUSD 2.2080 BUSD 2.2780 BUSD 2.2580 BUSD
2022-05-24 2.3499 BUSD 1,359,270.9700 2.3660 BUSD 2.1780 BUSD 2.3170 BUSD 2.4060 BUSD
2022-05-23 2.5789 BUSD 1,595,526.4400 2.6330 BUSD 2.3190 BUSD 2.4020 BUSD 2.3900 BUSD
2022-05-22 2.5925 BUSD 1,143,721.6600 2.5890 BUSD 2.4950 BUSD 2.5240 BUSD 2.6240 BUSD
2022-05-21 2.6130 BUSD 876,740.0100 2.6190 BUSD 2.5360 BUSD 2.5800 BUSD 2.5970 BUSD
2022-05-20 2.5919 BUSD 1,983,949.6300 2.6620 BUSD 2.3470 BUSD 2.5000 BUSD 2.5950 BUSD
2022-05-19 2.4924 BUSD 3,264,313.1000 2.2800 BUSD 2.1700 BUSD 2.3060 BUSD 2.6520 BUSD
2022-05-18 2.6004 BUSD 2,617,826.8400 2.9330 BUSD 2.2690 BUSD 2.3850 BUSD 2.2960 BUSD