Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: GRTBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-09-17 0.8373 BUSD 1,117,928.0000 0.8577 BUSD 0.8060 BUSD 0.8290 BUSD 0.8255 BUSD
2021-09-16 0.8839 BUSD 2,613,488.0000 0.9079 BUSD 0.8471 BUSD 0.8658 BUSD 0.8471 BUSD
2021-09-15 0.8803 BUSD 2,064,278.0000 0.8591 BUSD 0.8439 BUSD 0.8573 BUSD 0.9048 BUSD
2021-09-14 0.8543 BUSD 2,101,723.0000 0.8416 BUSD 0.8275 BUSD 0.8446 BUSD 0.8546 BUSD
2021-09-13 0.8633 BUSD 2,984,880.0000 0.9227 BUSD 0.7937 BUSD 0.8367 BUSD 0.8386 BUSD
2021-09-12 0.8751 BUSD 2,211,607.0000 0.8725 BUSD 0.8316 BUSD 0.8563 BUSD 0.8534 BUSD
2021-09-11 0.8627 BUSD 3,841,113.0000 0.8075 BUSD 0.8021 BUSD 0.8302 BUSD 0.8632 BUSD
2021-09-10 0.8467 BUSD 4,016,980.0000 0.8557 BUSD 0.7832 BUSD 0.8184 BUSD 0.8073 BUSD
2021-09-09 0.8714 BUSD 5,664,125.0000 0.8234 BUSD 0.7900 BUSD 0.8165 BUSD 0.8748 BUSD
2021-09-08 0.8113 BUSD 5,077,852.0000 0.8336 BUSD 0.7423 BUSD 0.7770 BUSD 0.8395 BUSD
2021-09-07 0.8904 BUSD 10,082,208.6000 1.0645 BUSD 0.7074 BUSD 0.8284 BUSD 0.8291 BUSD
2021-09-06 1.0242 BUSD 6,445,822.5100 1.0241 BUSD 0.9100 BUSD 1.0040 BUSD 1.0478 BUSD
2021-09-05 0.9951 BUSD 4,958,008.1400 0.9523 BUSD 0.9351 BUSD 0.9500 BUSD 0.9986 BUSD
2021-09-04 0.9454 BUSD 3,051,725.8600 0.9112 BUSD 0.9061 BUSD 0.9175 BUSD 0.9420 BUSD
2021-09-03 0.9174 BUSD 2,540,089.0000 0.9089 BUSD 0.8817 BUSD 0.8939 BUSD 0.9210 BUSD
2021-09-02 0.9211 BUSD 2,620,147.0000 0.9200 BUSD 0.8932 BUSD 0.9044 BUSD 0.9170 BUSD
2021-09-01 0.8934 BUSD 2,409,457.7600 0.8559 BUSD 0.8275 BUSD 0.8444 BUSD 0.9269 BUSD
2021-08-31 0.8777 BUSD 1,732,448.0000 0.8504 BUSD 0.8436 BUSD 0.8603 BUSD 0.8778 BUSD
2021-08-30 0.8823 BUSD 1,684,505.0000 0.9152 BUSD 0.8463 BUSD 0.8709 BUSD 0.8470 BUSD
2021-08-29 0.9047 BUSD 1,724,385.0000 0.9171 BUSD 0.8762 BUSD 0.8965 BUSD 0.9215 BUSD
2021-08-28 0.9236 BUSD 1,639,398.5900 0.9231 BUSD 0.8985 BUSD 0.9144 BUSD 0.9137 BUSD
2021-08-27 0.8966 BUSD 1,713,763.0900 0.8652 BUSD 0.8398 BUSD 0.8626 BUSD 0.9255 BUSD
2021-08-26 0.8845 BUSD 2,333,726.1400 0.9528 BUSD 0.8464 BUSD 0.8743 BUSD 0.8794 BUSD
2021-08-25 0.9421 BUSD 2,542,745.1700 0.9188 BUSD 0.8878 BUSD 0.9140 BUSD 0.9563 BUSD
2021-08-24 0.9652 BUSD 2,603,633.0600 1.0249 BUSD 0.8947 BUSD 0.9350 BUSD 0.9478 BUSD
2021-08-23 1.0394 BUSD 2,253,828.3600 1.0742 BUSD 1.0038 BUSD 1.0218 BUSD 1.0373 BUSD
2021-08-22 1.0100 BUSD 2,773,127.6100 0.9901 BUSD 0.9640 BUSD 0.9895 BUSD 1.0590 BUSD
2021-08-21 1.0240 BUSD 2,925,554.9400 1.0406 BUSD 0.9925 BUSD 1.0068 BUSD 1.0127 BUSD
2021-08-20 1.0499 BUSD 10,287,246.2600 0.9838 BUSD 0.9740 BUSD 1.0372 BUSD 1.0361 BUSD
2021-08-19 0.8998 BUSD 4,921,303.0500 0.8547 BUSD 0.8310 BUSD 0.8571 BUSD 0.9539 BUSD
2021-08-18 0.8683 BUSD 4,664,540.8900 0.8689 BUSD 0.8159 BUSD 0.8456 BUSD 0.8627 BUSD
2021-08-17 0.9422 BUSD 7,420,005.4100 0.8549 BUSD 0.8168 BUSD 0.8587 BUSD 0.8687 BUSD
2021-08-16 0.9023 BUSD 2,884,832.6400 0.8993 BUSD 0.8582 BUSD 0.8747 BUSD 0.8697 BUSD
2021-08-15 0.8738 BUSD 1,660,519.9400 0.9015 BUSD 0.8438 BUSD 0.8674 BUSD 0.9044 BUSD
2021-08-14 0.9146 BUSD 2,446,876.7100 0.9299 BUSD 0.8700 BUSD 0.8896 BUSD 0.8956 BUSD
2021-08-13 0.9157 BUSD 5,053,945.3000 0.8801 BUSD 0.8718 BUSD 0.8834 BUSD 0.9059 BUSD
2021-08-12 0.8276 BUSD 5,938,359.2100 0.7909 BUSD 0.7585 BUSD 0.7834 BUSD 0.8688 BUSD
2021-08-11 0.8204 BUSD 7,090,169.1500 0.7489 BUSD 0.7447 BUSD 0.7611 BUSD 0.7955 BUSD
2021-08-10 0.7390 BUSD 4,889,461.3600 0.7068 BUSD 0.6977 BUSD 0.7137 BUSD 0.7456 BUSD
2021-08-09 0.7040 BUSD 2,682,195.1900 0.6721 BUSD 0.6436 BUSD 0.6595 BUSD 0.7063 BUSD
2021-08-08 0.7011 BUSD 2,015,325.3800 0.7333 BUSD 0.6587 BUSD 0.6715 BUSD 0.6844 BUSD
2021-08-07 0.7313 BUSD 4,036,438.0300 0.7037 BUSD 0.6944 BUSD 0.7094 BUSD 0.7186 BUSD
2021-08-06 0.6953 BUSD 2,459,575.5500 0.7013 BUSD 0.6699 BUSD 0.6775 BUSD 0.7016 BUSD
2021-08-05 0.6702 BUSD 3,194,054.3300 0.6675 BUSD 0.6379 BUSD 0.6513 BUSD 0.7055 BUSD
2021-08-04 0.6571 BUSD 2,321,766.3800 0.6465 BUSD 0.6230 BUSD 0.6328 BUSD 0.6693 BUSD
2021-08-03 0.6611 BUSD 2,762,787.1100 0.6927 BUSD 0.6373 BUSD 0.6493 BUSD 0.6493 BUSD
2021-08-02 0.6550 BUSD 3,194,524.1200 0.6593 BUSD 0.6332 BUSD 0.6444 BUSD 0.6660 BUSD
2021-08-01 0.6861 BUSD 5,959,947.2700 0.6266 BUSD 0.6187 BUSD 0.6505 BUSD 0.6659 BUSD
2021-07-31 0.6186 BUSD 3,173,212.6900 0.5961 BUSD 0.5854 BUSD 0.6001 BUSD 0.6319 BUSD
2021-07-30 0.5812 BUSD 2,125,381.8300 0.5854 BUSD 0.5540 BUSD 0.5678 BUSD 0.5919 BUSD