Crypto exchange Binance

Market Flux (FLUX) / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: FLUXBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-05-29 0.6558 BUSD 432,486.8600 FLUX 0.6530 BUSD 0.6400 BUSD 0.6480 BUSD 0.6480 BUSD
2022-05-28 0.6495 BUSD 412,474.6500 FLUX 0.6460 BUSD 0.6360 BUSD 0.6440 BUSD 0.6550 BUSD
2022-05-27 0.6547 BUSD 1,309,614.5600 FLUX 0.6680 BUSD 0.6280 BUSD 0.6460 BUSD 0.6520 BUSD
2022-05-26 0.7000 BUSD 1,334,281.5200 FLUX 0.7360 BUSD 0.6640 BUSD 0.6780 BUSD 0.6720 BUSD
2022-05-25 0.8012 BUSD 4,915,356.0600 FLUX 0.7320 BUSD 0.7220 BUSD 0.7280 BUSD 0.7400 BUSD
2022-05-24 0.7058 BUSD 793,481.5000 FLUX 0.6920 BUSD 0.6640 BUSD 0.7020 BUSD 0.7320 BUSD
2022-05-23 0.7144 BUSD 702,401.4400 FLUX 0.6990 BUSD 0.6810 BUSD 0.6920 BUSD 0.6890 BUSD
2022-05-22 0.6937 BUSD 689,034.8000 FLUX 0.6930 BUSD 0.6690 BUSD 0.6790 BUSD 0.7020 BUSD
2022-05-21 0.6845 BUSD 391,768.0600 FLUX 0.6720 BUSD 0.6570 BUSD 0.6730 BUSD 0.6960 BUSD
2022-05-20 0.6846 BUSD 800,695.5700 FLUX 0.7160 BUSD 0.6390 BUSD 0.6540 BUSD 0.6720 BUSD
2022-05-19 0.6933 BUSD 1,066,151.0700 FLUX 0.6450 BUSD 0.6310 BUSD 0.6480 BUSD 0.7050 BUSD
2022-05-18 0.6835 BUSD 599,306.1100 FLUX 0.7500 BUSD 0.6380 BUSD 0.6620 BUSD 0.6460 BUSD
2022-05-17 0.7380 BUSD 635,119.6500 FLUX 0.7120 BUSD 0.6780 BUSD 0.7220 BUSD 0.7490 BUSD
2022-05-16 0.7194 BUSD 530,313.4400 FLUX 0.7780 BUSD 0.6950 BUSD 0.7040 BUSD 0.7170 BUSD
2022-05-15 0.7451 BUSD 1,681,752.5000 FLUX 0.7390 BUSD 0.6890 BUSD 0.7040 BUSD 0.7700 BUSD
2022-05-14 0.6795 BUSD 946,645.7200 FLUX 0.7020 BUSD 0.6130 BUSD 0.6460 BUSD 0.7250 BUSD
2022-05-13 0.7703 BUSD 2,115,048.1200 FLUX 0.6040 BUSD 0.5800 BUSD 0.6150 BUSD 0.7020 BUSD
2022-05-12 0.6126 BUSD 1,759,295.6900 FLUX 0.6170 BUSD 0.5310 BUSD 0.5780 BUSD 0.6100 BUSD
2022-05-11 0.7201 BUSD 1,790,097.6700 FLUX 0.9210 BUSD 0.5940 BUSD 0.6160 BUSD 0.6160 BUSD
2022-05-10 0.9636 BUSD 1,689,999.8800 FLUX 1.0090 BUSD 0.8070 BUSD 0.9100 BUSD 0.9220 BUSD
2022-05-09 1.2127 BUSD 5,089,861.4800 FLUX 1.2550 BUSD 1.0130 BUSD 1.0490 BUSD 1.0250 BUSD
2022-05-08 1.2870 BUSD 6,004,554.3300 FLUX 1.2230 BUSD 1.1610 BUSD 1.1730 BUSD 1.2600 BUSD
2022-05-07 1.2982 BUSD 2,868,734.4400 FLUX 1.3440 BUSD 1.1860 BUSD 1.2170 BUSD 1.2230 BUSD
2022-05-06 1.3931 BUSD 6,353,838.6600 FLUX 1.3800 BUSD 1.3010 BUSD 1.3300 BUSD 1.3380 BUSD
2022-05-05 1.5460 BUSD 1,603,412.7800 FLUX 1.5740 BUSD 1.3340 BUSD 1.3730 BUSD 1.3860 BUSD
2022-05-04 1.5742 BUSD 4,164,803.5000 FLUX 1.4810 BUSD 1.4640 BUSD 1.4880 BUSD 1.5700 BUSD
2022-05-03 1.7555 BUSD 6,720,463.6400 FLUX 1.5290 BUSD 1.4530 BUSD 1.4840 BUSD 1.4810 BUSD
2022-05-02 1.4955 BUSD 1,755,321.8900 FLUX 1.3660 BUSD 1.3600 BUSD 1.3670 BUSD 1.5230 BUSD
2022-05-01 1.3702 BUSD 9,785,439.5200 FLUX 1.2920 BUSD 1.2730 BUSD 1.3110 BUSD 1.3620 BUSD
2022-04-30 1.4047 BUSD 4,562,747.7200 FLUX 1.4790 BUSD 1.2790 BUSD 1.3290 BUSD 1.3000 BUSD
2022-04-29 1.4316 BUSD 4,184,847.5200 FLUX 1.3790 BUSD 1.3340 BUSD 1.3580 BUSD 1.4890 BUSD
2022-04-28 1.4002 BUSD 1,217,763.9300 FLUX 1.3300 BUSD 1.3070 BUSD 1.3190 BUSD 1.3700 BUSD
2022-04-27 1.3682 BUSD 2,823,484.5000 FLUX 1.2920 BUSD 1.2820 BUSD 1.2960 BUSD 1.3350 BUSD
2022-04-26 1.3185 BUSD 289,186.4400 FLUX 1.3650 BUSD 1.2700 BUSD 1.2860 BUSD 1.2860 BUSD
2022-04-25 1.3044 BUSD 277,997.2800 FLUX 1.3100 BUSD 1.2660 BUSD 1.2840 BUSD 1.3520 BUSD
2022-04-24 1.3410 BUSD 216,197.7000 FLUX 1.3840 BUSD 1.3150 BUSD 1.3220 BUSD 1.3160 BUSD
2022-04-23 1.3947 BUSD 64,245.3900 FLUX 1.4000 BUSD 1.3790 BUSD 1.3920 BUSD 1.3970 BUSD
2022-04-22 1.4100 BUSD 182,841.9400 FLUX 1.3980 BUSD 1.3810 BUSD 1.3920 BUSD 1.3950 BUSD
2022-04-21 1.4499 BUSD 214,017.4500 FLUX 1.4350 BUSD 1.3940 BUSD 1.4010 BUSD 1.3940 BUSD
2022-04-20 1.4629 BUSD 207,299.0900 FLUX 1.4750 BUSD 1.4230 BUSD 1.4400 BUSD 1.4370 BUSD
2022-04-19 1.4558 BUSD 332,081.5600 FLUX 1.4170 BUSD 1.4050 BUSD 1.4250 BUSD 1.4810 BUSD
2022-04-18 1.3961 BUSD 337,267.5900 FLUX 1.4420 BUSD 1.3550 BUSD 1.3730 BUSD 1.4150 BUSD
2022-04-17 1.4709 BUSD 92,431.7300 FLUX 1.4710 BUSD 1.4460 BUSD 1.4660 BUSD 1.4490 BUSD
2022-04-16 1.4833 BUSD 116,036.7900 FLUX 1.5180 BUSD 1.4540 BUSD 1.4710 BUSD 1.4730 BUSD
2022-04-15 1.4836 BUSD 156,081.2400 FLUX 1.4500 BUSD 1.4470 BUSD 1.4550 BUSD 1.5150 BUSD
2022-04-14 1.5022 BUSD 323,557.4500 FLUX 1.5080 BUSD 1.4370 BUSD 1.4480 BUSD 1.4510 BUSD
2022-04-13 1.4904 BUSD 233,922.9400 FLUX 1.4770 BUSD 1.4440 BUSD 1.4590 BUSD 1.5050 BUSD
2022-04-12 1.4759 BUSD 324,128.4500 FLUX 1.4500 BUSD 1.4310 BUSD 1.4470 BUSD 1.4780 BUSD
2022-04-11 1.5124 BUSD 812,297.4400 FLUX 1.5920 BUSD 1.3910 BUSD 1.4280 BUSD 1.4570 BUSD
2022-04-10 1.6285 BUSD 1,129,283.0200 FLUX 1.5460 BUSD 1.5380 BUSD 1.5550 BUSD 1.6100 BUSD