Crypto exchange Binance

Market Enjin Coin (ENJ) / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: ENJBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-22 2.4419 BUSD 2,899,647.4000 ENJ 2.4799 BUSD 2.1672 BUSD 2.3269 BUSD 2.2532 BUSD
2021-04-21 2.6776 BUSD 3,654,546.6000 ENJ 2.5732 BUSD 2.4868 BUSD 2.5897 BUSD 2.5262 BUSD
2021-04-20 2.4272 BUSD 3,286,537.7000 ENJ 2.4019 BUSD 2.1639 BUSD 2.2730 BUSD 2.5210 BUSD
2021-04-19 2.5862 BUSD 2,326,823.1000 ENJ 2.6919 BUSD 2.3788 BUSD 2.4770 BUSD 2.4535 BUSD
2021-04-18 2.5913 BUSD 3,569,509.4000 ENJ 2.9662 BUSD 2.1522 BUSD 2.5339 BUSD 2.7280 BUSD
2021-04-17 3.0405 BUSD 2,069,378.7000 ENJ 3.0126 BUSD 2.9372 BUSD 3.0110 BUSD 3.0000 BUSD
2021-04-16 3.0186 BUSD 3,038,407.2000 ENJ 3.1740 BUSD 2.8385 BUSD 2.9579 BUSD 3.0199 BUSD
2021-04-15 3.0907 BUSD 4,365,900.3000 ENJ 2.9107 BUSD 2.8665 BUSD 2.9274 BUSD 3.1894 BUSD
2021-04-14 2.9349 BUSD 3,224,626.7000 ENJ 3.0790 BUSD 2.7738 BUSD 2.8769 BUSD 2.9410 BUSD
2021-04-13 3.0795 BUSD 3,726,736.3000 ENJ 2.9961 BUSD 2.9560 BUSD 3.0441 BUSD 3.0854 BUSD
2021-04-12 3.0311 BUSD 2,545,214.8000 ENJ 3.1179 BUSD 2.9098 BUSD 2.9747 BUSD 2.9797 BUSD
2021-04-11 3.1243 BUSD 4,034,031.4000 ENJ 3.2208 BUSD 2.9937 BUSD 3.0478 BUSD 3.1170 BUSD
2021-04-10 3.3042 BUSD 7,153,651.8000 ENJ 3.4228 BUSD 3.1392 BUSD 3.2300 BUSD 3.2436 BUSD
2021-04-09 3.5813 BUSD 16,570,666.2000 ENJ 3.2446 BUSD 3.1150 BUSD 3.1806 BUSD 3.4549 BUSD
2021-04-08 3.0452 BUSD 17,030,937.5000 ENJ 2.8316 BUSD 2.5773 BUSD 2.6862 BUSD 3.2616 BUSD
2021-04-07 2.5029 BUSD 12,431,745.0000 ENJ 2.3195 BUSD 2.0268 BUSD 2.1358 BUSD 2.8667 BUSD
2021-04-06 2.3916 BUSD 2,995,346.8000 ENJ 2.4684 BUSD 2.3009 BUSD 2.3456 BUSD 2.3201 BUSD
2021-04-05 2.4842 BUSD 4,446,037.7000 ENJ 2.4065 BUSD 2.2646 BUSD 2.3072 BUSD 2.4636 BUSD
2021-04-04 2.3733 BUSD 2,170,221.0000 ENJ 2.3107 BUSD 2.2689 BUSD 2.3440 BUSD 2.4119 BUSD
2021-04-03 2.4302 BUSD 2,055,790.5000 ENJ 2.5646 BUSD 2.2474 BUSD 2.3361 BUSD 2.3526 BUSD
2021-04-02 2.4744 BUSD 1,783,875.7000 ENJ 2.4910 BUSD 2.4102 BUSD 2.4415 BUSD 2.5428 BUSD
2021-04-01 2.5294 BUSD 2,356,037.6000 ENJ 2.5547 BUSD 2.4290 BUSD 2.4772 BUSD 2.4750 BUSD
2021-03-31 2.5179 BUSD 4,665,880.3000 ENJ 2.4938 BUSD 2.3162 BUSD 2.4073 BUSD 2.5463 BUSD
2021-03-30 2.4441 BUSD 1,359,222.1000 ENJ 2.4916 BUSD 2.4102 BUSD 2.4383 BUSD 2.4478 BUSD
2021-03-29 2.4709 BUSD 2,533,933.6000 ENJ 2.5145 BUSD 2.3792 BUSD 2.4256 BUSD 2.4648 BUSD
2021-03-28 2.4634 BUSD 4,480,206.1000 ENJ 2.3061 BUSD 2.2631 BUSD 2.3270 BUSD 2.4728 BUSD
2021-03-27 2.3002 BUSD 2,210,721.5000 ENJ 2.3358 BUSD 2.2032 BUSD 2.2541 BUSD 2.3065 BUSD
2021-03-26 2.2530 BUSD 3,056,811.1000 ENJ 2.0957 BUSD 2.0932 BUSD 2.1774 BUSD 2.2927 BUSD
2021-03-25 2.1136 BUSD 3,429,732.0000 ENJ 2.1489 BUSD 2.0028 BUSD 2.0958 BUSD 2.1253 BUSD
2021-03-24 2.3425 BUSD 7,564,901.2000 ENJ 2.0500 BUSD 2.0000 BUSD 2.0780 BUSD 2.1171 BUSD
2021-03-23 2.1010 BUSD 3,246,308.2000 ENJ 2.1603 BUSD 1.9675 BUSD 2.0419 BUSD 2.0606 BUSD
2021-03-22 2.2569 BUSD 4,277,693.0000 ENJ 2.4343 BUSD 2.0525 BUSD 2.1514 BUSD 2.1593 BUSD
2021-03-21 2.2984 BUSD 5,703,773.1000 ENJ 2.2000 BUSD 2.0899 BUSD 2.2286 BUSD 2.4231 BUSD
2021-03-20 2.4083 BUSD 3,818,131.5000 ENJ 2.4819 BUSD 2.2629 BUSD 2.2982 BUSD 2.2840 BUSD
2021-03-19 2.5618 BUSD 3,805,727.8000 ENJ 2.6540 BUSD 2.4550 BUSD 2.5028 BUSD 2.4830 BUSD
2021-03-18 2.6214 BUSD 8,982,745.0000 ENJ 2.4609 BUSD 2.4388 BUSD 2.5367 BUSD 2.6548 BUSD
2021-03-17 2.4339 BUSD 8,628,511.8000 ENJ 2.5551 BUSD 2.2541 BUSD 2.3668 BUSD 2.4745 BUSD
2021-03-16 2.6050 BUSD 15,155,533.6000 ENJ 2.6790 BUSD 2.3436 BUSD 2.5163 BUSD 2.5227 BUSD
2021-03-15 2.7537 BUSD 36,993,227.6000 ENJ 2.3293 BUSD 2.3260 BUSD 2.5838 BUSD 2.7677 BUSD
2021-03-14 2.2735 BUSD 12,476,927.2000 ENJ 2.0353 BUSD 1.9308 BUSD 1.9821 BUSD 2.4262 BUSD
2021-03-13 2.0624 BUSD 9,436,864.9000 ENJ 2.0689 BUSD 1.9150 BUSD 1.9878 BUSD 2.0577 BUSD
2021-03-12 2.0333 BUSD 14,632,944.6000 ENJ 1.7913 BUSD 1.7913 BUSD 1.8814 BUSD 2.1234 BUSD
2021-03-11 1.7699 BUSD 14,091,533.1000 ENJ 1.6502 BUSD 1.6106 BUSD 1.6482 BUSD 1.7900 BUSD
2021-03-10 1.6509 BUSD 9,681,226.7000 ENJ 1.7010 BUSD 1.5249 BUSD 1.6315 BUSD 1.6513 BUSD
2021-03-09 1.7903 BUSD 15,914,974.4000 ENJ 1.7335 BUSD 1.6421 BUSD 1.6899 BUSD 1.7440 BUSD
2021-03-08 1.6316 BUSD 25,823,379.9000 ENJ 1.4118 BUSD 1.3889 BUSD 1.4933 BUSD 1.7295 BUSD
2021-03-07 1.2946 BUSD 12,169,511.6000 ENJ 1.1576 BUSD 1.1244 BUSD 1.1593 BUSD 1.3491 BUSD
2021-03-06 1.1566 BUSD 8,231,844.8000 ENJ 1.2001 BUSD 1.0817 BUSD 1.1090 BUSD 1.1590 BUSD
2021-03-05 1.2421 BUSD 15,303,593.0000 ENJ 1.2982 BUSD 1.1385 BUSD 1.1927 BUSD 1.2050 BUSD
2021-03-04 1.3083 BUSD 42,893,567.0000 ENJ 1.1767 BUSD 1.0853 BUSD 1.1434 BUSD 1.2896 BUSD