Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: C98BUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2022-01-21 2.0019 BUSD 994,399.6000 2.1210 BUSD 1.7910 BUSD 1.8560 BUSD 1.8430 BUSD
2022-01-20 2.2414 BUSD 391,847.1000 2.2020 BUSD 2.1190 BUSD 2.1520 BUSD 2.1480 BUSD
2022-01-19 2.2328 BUSD 422,980.4000 2.3050 BUSD 2.1680 BUSD 2.1950 BUSD 2.2320 BUSD
2022-01-18 2.2366 BUSD 474,430.4000 2.2580 BUSD 2.1800 BUSD 2.2220 BUSD 2.3140 BUSD
2022-01-17 2.3215 BUSD 525,797.1000 2.4540 BUSD 2.2160 BUSD 2.2520 BUSD 2.2550 BUSD
2022-01-16 2.4181 BUSD 576,560.6000 2.3970 BUSD 2.3540 BUSD 2.3890 BUSD 2.4480 BUSD
2022-01-15 2.4539 BUSD 480,410.7000 2.4350 BUSD 2.3830 BUSD 2.4150 BUSD 2.3980 BUSD
2022-01-14 2.3467 BUSD 661,516.7000 2.3110 BUSD 2.2670 BUSD 2.3130 BUSD 2.4310 BUSD
2022-01-13 2.4184 BUSD 1,199,542.5000 2.5240 BUSD 2.3040 BUSD 2.3270 BUSD 2.3210 BUSD
2022-01-12 2.4928 BUSD 862,540.1000 2.4430 BUSD 2.4090 BUSD 2.4390 BUSD 2.5190 BUSD
2022-01-11 2.3647 BUSD 1,046,903.3000 2.2460 BUSD 2.2280 BUSD 2.2770 BUSD 2.4370 BUSD
2022-01-10 2.2261 BUSD 1,199,070.3000 2.2960 BUSD 2.0630 BUSD 2.2000 BUSD 2.2460 BUSD
2022-01-09 2.3155 BUSD 815,806.6000 2.3230 BUSD 2.2350 BUSD 2.2700 BUSD 2.2840 BUSD
2022-01-08 2.4892 BUSD 1,402,628.4000 2.5410 BUSD 2.2860 BUSD 2.3280 BUSD 2.3260 BUSD
2022-01-07 2.4523 BUSD 2,140,153.3000 2.3990 BUSD 2.2690 BUSD 2.3510 BUSD 2.5250 BUSD
2022-01-06 2.3917 BUSD 1,308,475.5000 2.4500 BUSD 2.3110 BUSD 2.3770 BUSD 2.4060 BUSD
2022-01-05 2.7190 BUSD 4,526,966.1000 2.5270 BUSD 2.2970 BUSD 2.5040 BUSD 2.4640 BUSD
2022-01-04 2.5309 BUSD 1,521,177.6000 2.3740 BUSD 2.3290 BUSD 2.3630 BUSD 2.5570 BUSD
2022-01-03 2.3881 BUSD 428,604.2000 2.4600 BUSD 2.3040 BUSD 2.3540 BUSD 2.3730 BUSD
2022-01-02 2.4629 BUSD 439,003.3000 2.5240 BUSD 2.4160 BUSD 2.4470 BUSD 2.4640 BUSD
2022-01-01 2.4570 BUSD 362,626.4000 2.3860 BUSD 2.3860 BUSD 2.4280 BUSD 2.4920 BUSD
2021-12-31 2.4501 BUSD 644,607.2000 2.4510 BUSD 2.3250 BUSD 2.3720 BUSD 2.3960 BUSD
2021-12-30 2.4813 BUSD 692,250.0000 2.4840 BUSD 2.4010 BUSD 2.4440 BUSD 2.4440 BUSD
2021-12-29 2.6404 BUSD 1,583,976.4000 2.7760 BUSD 2.4830 BUSD 2.5350 BUSD 2.5100 BUSD
2021-12-28 2.7564 BUSD 3,352,703.1000 2.6710 BUSD 2.5020 BUSD 2.6150 BUSD 2.8160 BUSD
2021-12-27 2.7671 BUSD 2,534,155.3000 2.5620 BUSD 2.5540 BUSD 2.5870 BUSD 2.6670 BUSD
2021-12-26 2.5249 BUSD 1,865,828.0000 2.3950 BUSD 2.3440 BUSD 2.3910 BUSD 2.5570 BUSD
2021-12-25 2.3949 BUSD 674,556.1000 2.4400 BUSD 2.3480 BUSD 2.3870 BUSD 2.3960 BUSD
2021-12-24 2.4219 BUSD 1,781,786.9000 2.4170 BUSD 2.2940 BUSD 2.3700 BUSD 2.3730 BUSD
2021-12-23 2.3156 BUSD 3,022,788.2000 2.1450 BUSD 2.0780 BUSD 2.1290 BUSD 2.3930 BUSD
2021-12-22 2.1048 BUSD 1,414,555.2000 2.0110 BUSD 1.9950 BUSD 2.0110 BUSD 2.1410 BUSD
2021-12-21 1.9936 BUSD 513,151.7000 1.9470 BUSD 1.9290 BUSD 1.9460 BUSD 2.0180 BUSD
2021-12-20 1.9185 BUSD 598,106.1000 1.9780 BUSD 1.8610 BUSD 1.9060 BUSD 1.9350 BUSD
2021-12-19 1.9968 BUSD 383,190.5000 2.0030 BUSD 1.9570 BUSD 1.9770 BUSD 1.9990 BUSD
2021-12-18 1.9978 BUSD 396,577.1000 1.9820 BUSD 1.9500 BUSD 1.9820 BUSD 2.0080 BUSD
2021-12-17 1.9942 BUSD 425,458.9000 2.0460 BUSD 1.9040 BUSD 1.9860 BUSD 1.9820 BUSD
2021-12-16 2.1099 BUSD 578,232.0000 2.1150 BUSD 2.0490 BUSD 2.0650 BUSD 2.0630 BUSD
2021-12-15 2.0780 BUSD 842,013.6000 2.0610 BUSD 1.9550 BUSD 1.9810 BUSD 2.1170 BUSD
2021-12-14 2.0272 BUSD 383,149.1000 2.0210 BUSD 1.9820 BUSD 2.0190 BUSD 2.0620 BUSD
2021-12-13 2.1230 BUSD 917,828.1000 2.2310 BUSD 1.9630 BUSD 2.0220 BUSD 2.0160 BUSD
2021-12-12 2.1992 BUSD 725,788.1000 2.1820 BUSD 2.1400 BUSD 2.1640 BUSD 2.2260 BUSD
2021-12-11 2.1421 BUSD 584,564.4000 2.0740 BUSD 2.0350 BUSD 2.1160 BUSD 2.1720 BUSD
2021-12-10 2.1454 BUSD 698,496.8000 2.1060 BUSD 2.0810 BUSD 2.1220 BUSD 2.1420 BUSD
2021-12-09 2.2575 BUSD 1,108,811.4000 2.3330 BUSD 2.1140 BUSD 2.1410 BUSD 2.1550 BUSD
2021-12-08 2.2444 BUSD 1,612,989.7000 2.2230 BUSD 2.1220 BUSD 2.1820 BUSD 2.3230 BUSD
2021-12-07 2.2618 BUSD 1,109,663.3000 2.2400 BUSD 2.1810 BUSD 2.1980 BUSD 2.1970 BUSD
2021-12-06 2.1277 BUSD 1,798,632.1000 2.2140 BUSD 2.0090 BUSD 2.1110 BUSD 2.2420 BUSD
2021-12-05 2.2798 BUSD 991,612.9000 2.3890 BUSD 2.1030 BUSD 2.1970 BUSD 2.2070 BUSD
2021-12-04 2.3669 BUSD 3,166,694.9000 2.9530 BUSD 1.9180 BUSD 2.2450 BUSD 2.3650 BUSD
2021-12-03 3.0516 BUSD 1,367,808.3000 3.1810 BUSD 2.8270 BUSD 2.9400 BUSD 2.9750 BUSD