Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: AXSBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-21 129.0692 BUSD 125,870.8300 127.6600 BUSD 125.3900 BUSD 127.3000 BUSD 126.4300 BUSD
2021-10-20 124.5543 BUSD 110,786.8600 122.1300 BUSD 120.5300 BUSD 121.3900 BUSD 128.9400 BUSD
2021-10-19 121.9444 BUSD 67,319.1400 122.4000 BUSD 120.1700 BUSD 121.3000 BUSD 121.9300 BUSD
2021-10-18 121.6267 BUSD 132,231.5200 124.6200 BUSD 119.0700 BUSD 120.6900 BUSD 122.7200 BUSD
2021-10-17 125.3151 BUSD 111,614.6900 125.1600 BUSD 121.5500 BUSD 124.3200 BUSD 124.5200 BUSD
2021-10-16 125.7120 BUSD 156,926.1300 125.6500 BUSD 122.1200 BUSD 124.6900 BUSD 125.3500 BUSD
2021-10-15 132.1270 BUSD 389,250.2200 136.3000 BUSD 124.4000 BUSD 126.8500 BUSD 126.7900 BUSD
2021-10-14 133.9577 BUSD 453,274.7000 121.7800 BUSD 120.4000 BUSD 122.0900 BUSD 137.4300 BUSD
2021-10-13 120.7433 BUSD 238,026.5000 122.0300 BUSD 117.4600 BUSD 120.1000 BUSD 120.5400 BUSD
2021-10-12 121.9148 BUSD 422,399.0000 116.5300 BUSD 113.7900 BUSD 119.2500 BUSD 121.4500 BUSD
2021-10-11 118.5117 BUSD 158,958.8800 116.2200 BUSD 112.7700 BUSD 115.4300 BUSD 112.8600 BUSD
2021-10-10 123.4581 BUSD 128,216.2600 126.5400 BUSD 115.1800 BUSD 122.8300 BUSD 119.0100 BUSD
2021-10-09 127.7177 BUSD 198,144.3100 126.2900 BUSD 123.6800 BUSD 126.9900 BUSD 126.7300 BUSD
2021-10-08 127.9852 BUSD 402,419.1700 124.4800 BUSD 120.1800 BUSD 121.6800 BUSD 126.2400 BUSD
2021-10-07 126.4294 BUSD 408,268.9500 126.2500 BUSD 120.1300 BUSD 123.8700 BUSD 123.7500 BUSD
2021-10-06 128.2559 BUSD 834,888.5800 128.6400 BUSD 119.3900 BUSD 123.4500 BUSD 126.4100 BUSD
2021-10-05 136.0128 BUSD 612,353.7700 134.6400 BUSD 127.1000 BUSD 129.6600 BUSD 128.7400 BUSD
2021-10-04 143.4036 BUSD 1,158,653.6800 137.5300 BUSD 131.7500 BUSD 134.7500 BUSD 134.5200 BUSD
2021-10-03 116.3162 BUSD 621,209.4800 107.9000 BUSD 103.3100 BUSD 107.8000 BUSD 126.9700 BUSD
2021-10-02 113.8943 BUSD 1,049,503.2800 110.4100 BUSD 108.7100 BUSD 113.0700 BUSD 110.7700 BUSD
2021-10-01 95.0114 BUSD 1,115,291.0600 74.6600 BUSD 74.1200 BUSD 75.2400 BUSD 111.7400 BUSD
2021-09-30 75.1969 BUSD 332,681.3400 69.3000 BUSD 68.8000 BUSD 72.1100 BUSD 73.2300 BUSD
2021-09-29 71.6984 BUSD 345,360.3900 69.0800 BUSD 67.7200 BUSD 69.0700 BUSD 69.5000 BUSD
2021-09-28 68.1761 BUSD 299,279.5300 63.8400 BUSD 62.9800 BUSD 64.0000 BUSD 70.5800 BUSD
2021-09-27 65.4893 BUSD 102,848.5100 63.6200 BUSD 62.8000 BUSD 64.5400 BUSD 64.3600 BUSD
2021-09-26 62.6473 BUSD 125,365.3600 65.3000 BUSD 58.2600 BUSD 60.2400 BUSD 64.8000 BUSD
2021-09-25 66.4164 BUSD 104,007.8600 68.3100 BUSD 64.4300 BUSD 66.0200 BUSD 65.3100 BUSD
2021-09-24 67.8266 BUSD 347,705.6900 67.3800 BUSD 63.4100 BUSD 66.5400 BUSD 68.6200 BUSD
2021-09-23 66.3235 BUSD 284,307.7100 61.5100 BUSD 61.0700 BUSD 64.0400 BUSD 66.9000 BUSD
2021-09-22 59.5293 BUSD 553,046.1800 50.5500 BUSD 49.4100 BUSD 52.1100 BUSD 61.2700 BUSD
2021-09-21 54.4885 BUSD 180,839.6600 55.0700 BUSD 50.5800 BUSD 53.1900 BUSD 52.2200 BUSD
2021-09-20 57.5903 BUSD 227,725.2200 63.7600 BUSD 52.1600 BUSD 55.5400 BUSD 56.3700 BUSD
2021-09-19 64.9994 BUSD 95,920.1300 66.1000 BUSD 63.8000 BUSD 64.4000 BUSD 64.3000 BUSD
2021-09-18 66.3544 BUSD 105,955.8100 65.9200 BUSD 64.7300 BUSD 65.4200 BUSD 65.4800 BUSD
2021-09-17 66.3958 BUSD 121,359.1100 67.2600 BUSD 64.3500 BUSD 65.6600 BUSD 66.1100 BUSD
2021-09-16 68.6829 BUSD 207,926.8200 68.6900 BUSD 65.6400 BUSD 66.9800 BUSD 67.2500 BUSD
2021-09-15 67.4761 BUSD 128,359.9200 66.7100 BUSD 65.4700 BUSD 66.2100 BUSD 67.6600 BUSD
2021-09-14 65.9834 BUSD 206,652.2500 64.9400 BUSD 64.1400 BUSD 65.2100 BUSD 65.7600 BUSD
2021-09-13 65.4555 BUSD 304,220.8300 69.7900 BUSD 61.3400 BUSD 64.1800 BUSD 64.9500 BUSD
2021-09-12 68.9603 BUSD 188,378.7200 68.8400 BUSD 66.1600 BUSD 67.5700 BUSD 70.1100 BUSD
2021-09-11 68.4553 BUSD 222,460.3200 65.4300 BUSD 64.8300 BUSD 66.4600 BUSD 69.1400 BUSD
2021-09-10 67.2378 BUSD 208,827.4600 69.1000 BUSD 62.6400 BUSD 65.1100 BUSD 64.7700 BUSD
2021-09-09 69.7277 BUSD 302,333.2800 68.0000 BUSD 66.7100 BUSD 68.6100 BUSD 68.2900 BUSD
2021-09-08 66.3722 BUSD 567,077.8100 64.4300 BUSD 60.0000 BUSD 63.1100 BUSD 67.6400 BUSD
2021-09-07 70.2304 BUSD 896,734.6400 79.1100 BUSD 56.1500 BUSD 67.3900 BUSD 67.0200 BUSD
2021-09-06 80.4137 BUSD 469,991.5300 82.3000 BUSD 73.9900 BUSD 79.5900 BUSD 78.9300 BUSD
2021-09-05 83.4191 BUSD 589,660.9000 82.4500 BUSD 79.8900 BUSD 82.1000 BUSD 82.1000 BUSD
2021-09-04 87.0966 BUSD 1,120,735.0600 74.0000 BUSD 72.4400 BUSD 73.4400 BUSD 88.8800 BUSD
2021-09-03 74.4743 BUSD 336,568.8200 72.7300 BUSD 71.4900 BUSD 72.2500 BUSD 73.8000 BUSD
2021-09-02 73.2639 BUSD 268,170.4600 73.8900 BUSD 71.4700 BUSD 72.8400 BUSD 73.1300 BUSD