Remove all
  • NAV Coin (NAV)
  • Dock (DOCK)
  • NKN (NKN)
  • Measurable Data Token (MDT)
  • E-Dinar Coin (EDR)
  • BitKan (KAN)
  • True Chain (TRUE)
  • Polcoin (PLC)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

160 NAV Coin (NAV) $0.58{60,16,27,17,5,12,0,10,13,19,22,14,46,100}+27.68%71,024,764$3,226,9396.82 %$35,501,855
162 Dock (DOCK) $0.05{43,8,9,12,1,14,0,10,11,23,54,88,71,100}+12.40%627,697,556$12,394,97569.40 %$34,087,464
166 NKN (NKN) $0.06{74,22,33,33,0,16,8,31,46,81,84,78,96,100}+0.82%583,666,666$760,46311.19 %$32,205,208
168 Measurable Data Token (MDT) $0.05{100,7,19,11,0,17,13,17,2,29,17,11,24,30}+1.53%661,990,346$3,835,03722.03 %$30,398,384
175 E-Dinar Coin (EDR) $0.02{45,50,33,30,13,28,0,9,10,28,71,52,100,68}-6.98%1,469,212,017$3,353,93890.76 %$29,531,036
183 BitKan (KAN) $0.00{100,22,26,22,9,18,0,7,4,7,14,1,7,13}+1.94%8,912,794,051$483,2884.44 %$26,382,034
217 True Chain (TRUE) $0.22{100,30,31,37,16,15,0,10,23,54,45,27,32,44}+4.80%79,575,543$9,160,269111.09 %$16,945,025
242 Polcoin (PLC) $2.24{100,64,57,51,3,22,29,9,34,4,15,0,47,26}-1.99%5,001,073$31,8070.62 %$11,351,620
Total: