Remove all
  • Bella Protocol (BEL)
  • Akropolis (AKRO)
  • Selfkey (KEY)
  • Aeternity (AE)
  • Saito (SAITO)
  • Mithril (MITH)
  • Melon (MLN)
  • XMON (XMON)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

279 Bella Protocol (BEL) $0.84{16,17,0,100,61,55,71,75,96,64,31,38,50,28}-5.45%48,000,000$4,000,652273.58 %$41,210,634
367 Akropolis (AKRO) $0.00{73,100,85,87,68,67,61,54,28,20,0,13,12,17}+1.23%5,000,000,000$4,888,186208.89 %$21,094,755
386 Selfkey (KEY) $0.00{17,34,34,66,65,71,58,100,37,32,0,4,25,21}-0.66%5,124,969,446$943,130640.21 %$17,177,328
391 Aeternity (AE) $0.07{74,52,42,88,84,74,72,100,81,50,19,0,20,12}-2.72%233,020,472$7,6840.90 %$16,793,486
- Saito (SAITO) (old data) $0.02-1,065,408,547$1,186,7886.75 %$17,833,167
402 Mithril (MITH) $0.02{0,27,68,66,100,93,86,80,12,37,11,31,67,77}+1.19%1,000,000,000$2,016,392103.05 %$15,226,205
407 Melon (MLN) $24.39{0,61,64,45,78,82,100,80,40,65,35,53,59,63}+0.37%599,400$995,265497.69 %$14,577,483
482 XMON (XMON) $4,285.33{47,69,32,68,100,85,90,74,70,47,0,13,25,13}-5.08%1,495$95,21510.74 %$6,848,139
Total: