Remove all
  • Samoyedcoin (SAMO)
  • Selfkey (KEY)
  • Saito (SAITO)
  • Melon (MLN)
  • SOLVE (SOLVE)
  • Star Atlas (ATLAS)
  • XMON (XMON)
  • BUX Token (BUX)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

324 Samoyedcoin (SAMO) $0.01{0,35,49,73,89,88,62,44,78,70,67,97,99,100}+0.22%3,490,267,800$18,05219.92 %$29,400,715
381 Selfkey (KEY) $0.00{66,65,71,58,100,37,32,0,4,25,31,70,16,77}+10.89%5,124,969,446$983,804373.00 %$18,226,549
- Saito (SAITO) (old data) $0.02-1,065,408,547$1,186,7886.75 %$17,833,167
402 Melon (MLN) $25.17{15,65,71,97,67,8,46,0,27,37,41,100,32,83}+3.99%599,400$1,169,527286.42 %$15,021,291
415 SOLVE (SOLVE) $0.03{71,85,100,98,50,24,43,9,23,0,2,19,47,53}+1.29%435,324,963$225,55591.46 %$13,673,392
417 Star Atlas (ATLAS) $0.01{25,40,100,82,64,46,36,0,12,8,23,56,38,32}-1.02%2,160,000,000$8,3015.77 %$13,449,601
468 XMON (XMON) $5,450.87{68,100,85,90,74,70,47,0,13,25,17,65,87,71}-5.40%1,495$81,65927.87 %$8,213,990
469 BUX Token (BUX) $0.14{89,100,98,99,93,87,71,45,22,14,0,18,23,19}-2.03%57,904,773$66,73243.74 %$8,076,519
Total: